Szkolenia Windykacyjne

Ogólnie


PBF jest firmą windykacyjną dzielącą się swoją wiedzą z klientami.

Prowadzimy profesjonalne szkolenia zarówno z zakresu prawnego zabezpieczenia podpisywanych umów jak i uczące windykowania bez pośrednictwa firm windykacyjnych.

Proponujemy jeden ze standartowych programów szkolenia, lub przeprowadzamy szkolenie według programu przygotowanego według potrzeb klienta.

Szczegółowo


Aktualnie proponujemy następujące szkolenia standardowe:

  1. "Zabezpieczenia transakcji handlowych"
  2. "Weksel w obrocie gospodarczym"
  3. "Windykacja w Praktyce"
  4. "Specjalista ds. Windykacji"

Plan szkolenia "Specjalista ds. windykacji"


Aby przybliżyć Państwu schemat prowadzonych szkoleń prezentujemy szczegółowy plan szkolenia "Specjalista ds. windykacji"

Informacje organizacyjne

 

  1. Osoby prowadzące: prawnicy - specjaliści ds. zabezpieczeń prawnych, adwokaci, pracownicy firmy windykacyjnej,
  2. Czas trwania: 32 h
  3. Miejsce: siedziba PBF lub siedziba Klienta
  4. Uczestnicy: pracownicy działów windykacyjnych, finansowych i handlowych, menedżerowie,

 

Zakres materiału

 

I. Prewencja - jak ograniczyć ryzyko powstania nieściągalnych wierzytelności

1. Prześwietl kontrahenta - informacja gospodarcza.
2. Gdzie szukać informacji - źródła informacji o przedsiębiorcach.
3. Kto powinien podpisać fakturę - zasady reprezentacji.
4. Zgromadź prawidłową dokumentację.
5. Jak się zabezpieczyć - zabezpieczenia wierzytelności.
6. Dobra motywacja do należytego wykonania umowy - odsetki i kary umowne.

II. Handlujemy wierzytelnościami - instytucje i rynek obrotu wierzytelnościami

1. Przelew (cesja) wierzytelności (wzór umowy).
2. Potrącenie (wzór oświadczenia).
3. Charakterystyka rynku obrotu wierzytelnościami.

III. Dogadajmy się - windykacja przedsądowa

1. Przypomnij się kontrahentowi - I wezwanie do zapłaty (wzór wezwania).
2. Wspomnij o windykatorach - II wezwanie do zapłaty (wzór wezwania).
3. Będzie proces - III wezwanie do zapłaty (wzór wezwania).

IV. Zbliża się przedawnienie - co robić?

1. Instytucja i terminy przedawnienia.
2. Przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia.

V. Idziemy do sądu - dochodzenie wierzytelności na drodze procesu cywilnego

1. Koszty procesowe.
2. Postępowanie nakazowe, upominawcze i uproszczone (wzory pozwów)
3. Postępowanie w sprawach gospodarczych.
4. Postępowanie klauzulowe (wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności)

VI. Przyjdzie komornik - postępowanie egzekucyjne

1 Wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
2. Wzór wniosku o wyjawienie majątku.

VII. Zadanie dla prokuratora - odpowiedzialność karnoprawna

1. Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu
2. Ochrona praw pokrzywdzonych (wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa).

VIII. Studium przypadków - analiza konkretnych problemów (w tym zgłaszanych przez uczestników szkolenia w formie poradnictwa).

 

IX Warsztaty - Ćwiczenie umiejętności

1) ograniczania ryzyka postania nieściągalnych wierzytelności,
2) zdobywania informacji gospodarczej i wykorzystywania jej dla poprawy bezpieczeństwa transakcji handlowych,
3) zastosowania w praktyce zabezpieczeń prawnych: sporządzanie umów, wystawianie i wypełnianie weksla in blanco, przyjmowanie poręczenia wekslowego,
4) przeprowadzania skutecznych negocjacji windykacyjnych,
5) sporządzania monitów windykacyjnych,
6) przygotowania dokumentacji do postępowania sądowego oraz wspomagania postępowania sądowego i egzekucyjnego.


W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą szkoleniową prześlemy plan pozostałych szkoleń wraz z obowiązującym cennikiem.