Praca w PBF

Podstawowym kapitałem Pomorskiego Biura Finansowego są ludzie. Trzon firmy stanowią prawnicy i doświadczeni negocjatorzy stale podnoszący swoje wiadomości i umiejętności z zakresu skutecznego stosowania prawa, PBF zatrudnia osoby obdarzone kreatywnością i umiejętnością nieschematycznego działania. Rozbudowany system szkoleń PBF pozwala rozszerzać zespół współpracowników w oparciu o predyspozycje charakterologiczne kandydatów, przywiązując nieco mniejszą wagę do doświadczenia zawodowego, niosącego ze sobą przeważnie tzw. "złe nawyki" wyniesione z innych firm. Dlatego też nie obawiamy się inwestować w ludzi.

Nasza firma zaprasza do pracy w zakresie:
- pozyskiwania zleceń windykacyjnych - dział sprzedaży
- realizacji usług windykacyjnych - dział realizacji usług

Aplikacje proszę przesyłać na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Proszę dołączyć do aplikacji oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wpisanych w powyższym formularzu, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 13 poz.833".