Obrót Towarowy

Sposób na szybkie zaspokojenie Twoich wierzytelności!!! Skuteczna windykacja nawet w pozornie beznadziejnych sytuacjach!

Dzięki naszemu doświadczeniu handlowemu i szerokim kontaktom m.in. w branży rolno-spożywczej i budowlanej oferujemy następujące możliwości, aby rozwiązać Twoje problemy z nieściągniętymi wierzytelnościami:

OPIS ŚCIEŻKI TRANSAKCJI


Dłużnik nie posiadający bieżącej płynności gotówkowej bardzo często posiada towar, który wskutek profesjonalnych działań windykacyjnych naszych pracowników, zgadza się przeznaczyć na zaspokojenie długu wobec Naszego Klienta.

Po uzyskaniu zgody klienta na transakcję Windykator PBF wspólnie z działem handlowym, szukają kupca na zaproponowany przez dłużnika towar.

Po uzgodnieniu warunków transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy dłużnikiem, handlowcem PBF a kupcem oraz zorganizowaniu transportu przez PBF (kwestia kosztów- do uzgodnienia) uzyskana kwota zostaje przelana bezpośrednio na rachunek wskazany przez Naszego Klienta.

Jednocześnie dostarczamy odpowiednie dokumenty umożliwiające dokonanie kompensaty wartości sprzedanego towaru z nominalną wartością wierzytelności.

Posiadamy możliwości obrotu między innymi następującymi towarami:

TOWARY ROLNE:

- zboża
- rzepak
- trzoda chlewna
- drób (w tym pisklęta)
- jaja
- bydło